Điạ chỉ: Lầu 1 số 7-9-11 Trần Xuân Hoà Phường 7, Quận 5 TP. HCM

Archive for: Technology & Education

Microsoft

MICROSOFT – Cam kết xây dựng Văn Hóa Tập Trung vào Khách Hàng

Từ năm 1985, Microsoft đã dẫn đầu toàn cầu về phát triển phần mềm, làm việc với hàng tỷ khách hàng và hơn 640.000 đối