Để biết thêm thông tin hoặc đặt cuộc hẹn, vui lòng liên hệ

Client Success Manager:

Ms. Trúc Linh

Email: linh.pham@plc.edu.vn

Phone: 093.110.79.11

You can also email us at info@plc.edu.vn

Talk to a sales representative
Văn phòng:

26 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng Đào Tạo

Lầu 1,  số 7 – 9 – 11 Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phap Trinh

Phap Trinh

Phap is the founder & GM of Nang Tam Dich Vu PLC. You can also email us at info@plc.edu.vn

An Huynh

An Huynh

An Huynh is co-founder & Sales Director of PLC. You can also email us at info@plc.edu.vn

Minh Trinh

Minh Trinh

Minh Trinh is IT Supervisor of PLC. You can also email us at info@plc.edu.vn

Hoa Truong

Hoa Truong

Thuan Hoa is Senior Trainer of PLC. You can also email us at info@plc.edu.vn