Timeline

2020
February 20

2 ngày với HAFELE (Leadership Team)

2 ngày với HAFELE (Leadership Team)
February 15

3 ngày Với PYS Travel

3 ngày Với PYS Travel
February 12

Với công ty OTB

Với công ty OTB
January 21

Với Phó TGĐ – Tân Hiệp Phát

Với Phó TGĐ – Tân Hiệp Phát
January 8

Với CXO Thế Giới Di Động

Với CXO Thế Giới Di Động
January 3

Additional Coaching Session

Additional Coaching Session
2019
December 21

Coaching with PTISG leaders

Coaching with PTISG leaders
December 19

2 ngày Cùng Xi Măng Hà Tiên 1 (Group 2)

2 ngày Cùng Xi Măng Hà Tiên 1 (Group 2)
December 14

Cùng 300 anh/chị chủ Doanh nghiệp / Quản lý Hà Nội

Cùng 300 anh/chị chủ Doanh nghiệp / Quản lý Hà Nội
December 13

2 ngày Cùng Xi Măng Hà Tiên 1 (Group 1)

2 ngày Cùng Xi Măng Hà Tiên 1 (Group 1)