Timeline

2024
May 20

Văn hóa Nâng Tầm cùng Vietnam Airlines Caterers

Văn hóa Nâng Tầm cùng Vietnam Airlines Caterers
May 19

Đồng hành cùng +100 nhân sự Vietinbank CN 12 ở không gian rất chill

Đồng hành cùng +100 nhân sự Vietinbank CN 12 ở không gian rất chill
May 18

Chiều thứ 7 cùng CN11, Trảng Bàng, Đồng Tháp, Trà Vinh

Chiều thứ 7 cùng CN11, Trảng Bàng, Đồng Tháp, Trà Vinh
May 17

Lớp 10, ngày 2 cùng +45 Phó GĐ / TP Vietinbank Miền Nam

Lớp 10, ngày 2 cùng +45 Phó GĐ / TP Vietinbank Miền Nam
May 16

Lớp 10, ngày 1 cùng +45 Phó GĐ / TP Vietinbank Miền Nam

Lớp 10, ngày 1 cùng +45 Phó GĐ / TP Vietinbank Miền Nam
May 15

Lớp 9, ngày 2 (Quản trị Trải nghiệm KH), PGD / TP Vietinbank Miền Nam

Lớp 9, ngày 2 (Quản trị Trải nghiệm KH), PGD / TP Vietinbank Miền Nam
May 14

Lớp 9 (ngày 1) Quản trị trải nghiệm KH cùng +50 PGD / TP Vietinbank Miền Nam

Lớp 9 (ngày 1) Quản trị trải nghiệm KH cùng +50 PGD / TP Vietinbank Miền Nam
May 12

Đồng hành cùng +120 cán bộ CN Hai Bà Trưng và Online cùng 4 CN khác

Đồng hành cùng +120 cán bộ CN Hai Bà Trưng và Online cùng 4 CN khác
May 11

Đồng hành cùng +80 cán bộ CN Tràng An & online cùng 3 CN khác

Đồng hành cùng +80 cán bộ CN Tràng An & online cùng 3 CN khác
May 10

Lớp 8 (ngày 2) dành cho PGD/TP Vietinbank

Lớp 8 (ngày 2) dành cho PGD/TP Vietinbank