Timeline

2023
March 9

Tháng thứ 16 cùng Ban Chỉ Đạo – Vietnam Airlines

Tháng thứ 16 cùng Ban Chỉ Đạo – Vietnam Airlines
March 7

Tiếp tục đồng hành cùng Ban Dự Án – Điểm Nhấn Group

Tiếp tục đồng hành cùng Ban Dự Án – Điểm Nhấn Group
March 6

Quy Trình Chiến Thuật cùng Ban Dịch Vụ Hành Khách – VNA

Quy Trình Chiến Thuật cùng Ban Dịch Vụ Hành Khách – VNA
March 4

Cùng các Quản Lý cấp cao của ABA Cooltrans

Cùng các Quản Lý cấp cao của ABA Cooltrans
March 2

Nâng Tầm Dịch Vụ Nội Bộ – cùng VINES (thuộc Vingroup)

Nâng Tầm Dịch Vụ Nội Bộ – cùng VINES (thuộc Vingroup)
February 28

Cùng các Managers – VNA – Đà Nẵng – Ngày 02

Cùng các Managers – VNA – Đà Nẵng – Ngày 02
February 27

Cùng các Managers – VNA – Đà Nẵng – ngày 01

Cùng các Managers – VNA – Đà Nẵng – ngày 01
February 24

Cùng các Managers – VNA – Hà Nội – ngày 06

Cùng các Managers – VNA – Hà Nội – ngày 06
February 23

Cùng các Managers VNA – Hà Nội – ngày 05

Cùng các Managers VNA – Hà Nội – ngày 05
February 21

Cùng các Managers VNA – HCM – ngày 06

Cùng các Managers VNA – HCM – ngày 06