Điạ chỉ: Lầu 1 số 7-9-11 Trần Xuân Hoà Phường 7, Quận 5 TP. HCM

Chương trình 1-2 giờ kết hợp với các buổi họp tổng kết công ty. Giúp các phòng ban biết quan tâm, gắn kết và hỗ trợ nhau tốt hơn …

Chương trình 1 – 2 ngày dành cho đội ngũ Giám Sát, Quản Lý. Hướng dẫn cách sử dung công cụ và tìm cơ hội để liên tục cải tiến về Dịch Vụ.

Chương trình hỗ trợ hàng tháng, hàng quý giúp đội ngũ Quản Lý biết cách Ứng Dụng và dẫn dắt đội ngũ Nâng Tầm Dịch Vụ

Công Cụ:

Các Con Số

06

Managers

0+

Countries

0+

Happy Clients

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

  • 1. Kỹ Năng & Các Cấp Độ về Bán Hàng (Sales)

    Chương trình gồm 4 cấp độ: Foundation – Essential – Expert và Sales Leader. Giúp đội ngũ hiểu và biết bản thân ở cấp độ nào, cần gì để phát triển về kỹ năng & nghề nghiệp. Giúp công ty xác định Lộ Trình + đánh giá định kỳ. 

  • 2. Kỹ Năng Quản Lý & Đào Tạo (Management Skill)

    Gồm các chương trình: Kỹ Năng Giao Tiếp (Communication), Xây Dựng Đội Ngũ (Coaching),  Quản Lý Khách Hàng Chủ Chốt (Key Account Management), Nâng Tầm Giảng Viên Nội Bộ (Train the Trainer Advance)  

  • 3. Learning Management System (LMS)

    Nền tảng đào tạo trực tuyến, cho phép thực hiện việc lên kế hoạch, đăng ký khoá học, học trực tuyến, kiểm tra và theo dõi sau đào tạo. Hỗ trợ nhân viên học mọi lúc, mọi nơi & doanh nghiệp triển khai các khoá học với chi phí thấp.

LATEST UPDATES