Điạ chỉ: Lầu 1 số 7-9-11 Trần Xuân Hoà Phường 7, Quận 5 TP. HCM

Archive for: Technology & Education

Hanoi

Cùng 300 anh chị Quản lý / Chủ Doanh nghiệp tại Hà Nội

PLC hân hạnh đồng hành cùng Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội / Penn A Chương trinh có sự tham gia của gần 300 anh chị Quản l

Haravan

Haravan

Google Launchpad Accelerator là chuỗi chương trình tập trung vào việc hỗ trợ các công ty start-up ở nhiều giai đoạn k

Microsoft

MICROSOFT – Cam kết xây dựng Văn Hóa Tập Trung vào Khách Hàng

Từ năm 1985, Microsoft đã dẫn đầu toàn cầu về phát triển phần mềm, làm việc với hàng tỷ khách hàng và hơn 640.000 đối