MICROSOFT – Cam kết xây dựng Văn Hóa Tập Trung vào Khách Hàng

Projects

Từ năm 1985, Microsoft đã dẫn đầu toàn cầu về phát triển phần mềm, làm việc với hàng tỷ khách hàng và hơn 640.000 đối tác trên toàn thế giới. Với rất nhiều thứ để làm hài lòng và mất rất nhiều, công ty liên tục tìm cách cải thiện trải nghiệm cho khách hang và đối tác của họ.

Để đối phó với sự cạnh tranh tăng cường và nghiên cứu sâu rộng, Microsoft đã tạo ra một sáng kiến Trải nghiệm khách hàng và đối tác toàn cầu (CPE). Ngay sau đó, Up! Your Service được chọn để triển khai chương trình CPE, giúp thương hiệu chuyển từ văn hóa tập trung vào nhà phát triển sang văn hóa tập trung vào khách hàng, chủ động và hợp tác hơn.

Microsoft chọn những nhà Lãnh đạo Dịch Vụ (Giảng Viên Nội Bộ) để học & được chứng nhận. Sau đó đội ngũ này triển khai về các nguyên tắc dịch vụ và hỗ trợ điều phối trong toàn tổ chức. Up! Your Service cũng triển khai hội thảo Xuất Sắc về Dịch Vụ tại các thành phố lớn trên thế giới, cho phép nhân viên lắng nghe và phản hồi hiệu quả hơn và chủ động nhận lãnh trách nhiệm để tạo nên sự hài lòng của khách hàng.

Ngày nay, các nhóm chương trình CPE vẫn sử dụng ngôn ngữ và công cụ UP! Your Service để cải thiện hỗ trợ sản phẩm, lập kế hoạch chương trình mới, thiết kế ra mắt, cũng như phát triển sản phẩm và dịch vụ trong tương lai.

Ron Kaufman triển khai chiến lược về cách nâng tầm thế giới xung quanh chúng ta. Đối với nhân loại, nó là sự biến đổi. Đối với kinh doanh, nó là con đường rõ rang để tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững.”

THOMAS MORAN – Director, Customer and Partner Experience, Microsoft Corporation