Điạ chỉ: Lầu 1 số 7-9-11 Trần Xuân Hoà Phường 7, Quận 5 TP. HCM

Up Your Service: Những con số ấn tượng tại Tân Hiệp Phát

News & Blog

‘Xây dựng văn hóa dịch vụ xuất sắc – Up Your Service’ là một dự án của khối Nhân sự nhằm nâng cao giá trị cốt lõi “Thỏa mãn khách hàng”, “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai” của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Đây là chương trình dài hạn để xây dựng và áp dụng tư duy dịch vụ xuất sắc vào mọi hoạt động của toàn công ty.

Cùng cập nhật những con số được ghi nhận trong các Phiên ứng dụng đang được triển khai tại toàn Tập đoàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *