XEROX – Nâng cao chất lượng Dịch Vụ Khách Hàng

Projects

Chỉ hai thập kỷ sau khi được thành lập, Xerox Emirates đã trở thành công ty dẫn đầu về thị phần và lợi nhuận. Đến năm 2006, đó là một chiến thắng lần 3 về chất lượng và vì sự xuất sắc trong hoạt động. Tuy nhiên, công ty cam kết làm nhiều hơn như thế.

Với một mục tiêu mới đầy tham vọng: tăng gấp đôi quy mô của nó trong bốn năm, Xerox đã mời chuyên gia dịch vụ nổi tiếng Ron Kaufman đến giúp đỡ.

Tổng giám đốc, Andrew Hurt giải thích, “Chúng tôi đã có một vị trí vững chắc trong sự hài lòng của khách hàng. Câu hỏi lớn là làm thế nào để nâng cao và cải tiến hơn nữa những gì chúng tôi đã làm. UP! Your Service cung cấp được những gì chúng tôi cần.”

Chương trình UP! Your Service đã trở thành trụ cột chính trong chiến lược phát triển của công ty. Những nhà Lãnh Đạo Dịch Vụ được chứng nhận & tùy chỉnh chương trình theo trong phạm vi nền công nghiệp và văn hoá của Xerox.

Kết Quả:

Động lực của nhân viên thay đối và có thể nhận thấy ngay.  Lợi nhuận gộp tăng 53%Lợi nhuận ròng tăng 52%

 

“Chương trình UP! Your Service tạo ra rất nhiều ý tưởng mới và cơ hội thiết lập Đội đặc nhiệm để chọn các sáng kiến ưu tiên .”

                                                                                                           ANDREW HURT – General Manager, Xerox Emirates