Chuỗi Vua Nệm (sau 18 tháng triển khai: lời khen khách hàng tăng 400%)

Projects

Vua Nệm – hệ thống bán lẻ nệm và chăn ga gối lớn nhất Việt Nam. Có trên 110 cửa hàng, xuyên suốt 23 tỉnh / thành khác nhau. Đã chọn Nâng Tầm Dịch Vụ PLC để triển khai dài hạn từ tháng 1/2021 đến nay:

Chia sẻ từ CEO của Vua Nệm: 2021 là một năm khó khăn nhưng … (mời xem tiếp trong clip)

Kết quả sau 12 tháng triển khai (từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2021)

Link đầy đủ: https://bit.ly/3KfW3BF

Và PLC tiếp tục cùng đồng hành Năm 2022: 

Tháng 4/2022

 

Tháng 3/2022

 

Tháng 1/2022

 

Tuần 2 tháng 1/2022

Tuần 3 tháng 1/2022

Tuần 4 tháng 1/2022

 

Về hệ thống Vua Nệm: https://bit.ly/2QZ5BeG

Cảm nhận sau 2 ngày triển khai với đội ngũ Quản lý: https://bit.ly/3vOHVJh

Những cải tiến sau khi áp dụng chương trình: https://www.youtube.com/watch?v=y9kNS6yZHPg&t=2s

Hình ảnh:     https://bit.ly/3vLYqGg

Trang web: www.vuanem.com