Vingroup (2019, 2020, 2021, 2022)

Projects

Vinh dự khi Nâng Tầm Dịch Vụ PLC được chọn triển khai với Vingroup và các công ty thành viên suốt 4 năm (2019 đến nay)

Năm 2022:

 – 15 Feb 2022: cùng HOD Vinpearl (Phú Quốc, Nha Trang, Nam Hội An, Đà Nẵng, Hạ Long) – ứng dụng vào thực tế

 

Jan 2022: Cùng HOD của Vinpearl (15/1/2022) & Cùng toàn thể đội ngũ Vinpearl Hạ Long (16/1/2022) 

 

2021: Vinpearl Luxury

 

2020: 7 tuần triển khai liên tục với đội ngũ Lãnh Đạo của Vingroup & các công ty P&L: Vinschool, Vinmec, Vinfast, Vinsmart, Vinhome, Vinpearl …

(13/6/2020 – 25/7/2020)  – https://bit.ly/2Bqjs5k

 

2019:  cùng đội ngũ nhân sự tại Tổng Công Ty:  https://bit.ly/3DF0TFl