Vinamilk, công ty sữa lớn nhất Việt Nam

Projects

Có mặt ở gần 60 quốc gia, và được xếp hạng thứ 36 các công ty sữa lớn nhất thế giới. Doanh thu 2023: +60,000 tỉ VND

Bắt đầu triển khai Service Leader Ship từ ngày 18/12/2023

Tiếp tục triển khai với các chương trình: “Từ chiến lược đến Thực Thi” dành cho các Cán Bộ Quản lý đội “Giấc Mơ Sữa Việt” và “Dịch Vụ Khách Hàng” (tháng 1/2024)

 

Và huấn luyện thực chiến tại Địa Bàn với các Cửa Hàng Trưởng khu vực Tp. HCM  (tháng 2/2024)