Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam – Vietnam Airlines (triển khai dài hạn: 16 tháng)

Projects

Với mục tiêu giữ vững chất lượng dịch vụ 4 sao và nâng tầm dịch vụ 5 sao vào năm 2025, Vietnam Airlines đã chọn chương trình Uplifting Service triển khai từ tháng 8/2021 đến nay.

Tiếp tục đồng hành tháng thứ 16 với Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam:

Tháng 02/2023:

Tháng 01/2023:

Tháng 12/2022: 

Tháng 5/2022: 

Quy trình Chiến Thuật về Dịch Vụ cùng đội ngũ Giảng Viên – Đoàn Tiếp Viên

 

Tháng 3/2022: 

31/3/2022: Họp cùng Ban Chỉ Đạo (Định Hướng & Gỡ Bỏ Khó Khăn)

18/3/2022: Ứng dụng vào thực tế trong buổi Briefing đầu ca của đoàn Tiếp Viên

17/3/2022 Đồng hành cùng các Giảng Viên Nội Bộ của Đoàn Tiếp Viên:

16/3/2022: Đồng hành cùng đội ngũ Quản Lý Chất Lượng

 

Tháng 12/2021: Train the Trainers với các Giảng Viên Nội Bộ (Miền Bắc & Miền Nam)  

 

 

Từ 15/11 – 20/11: 6 ngày liên tục đào tạo gần 100 Quản Lý Cấp Trung khu vực Miền Bắc

http://spirit.vietnamairlines.com/vi/emagazine/up-your-service-134/dao-tao-van-hoa-dich-vu-nang-tam-cho-gan-100-can-bo-quan-ly-cap-trung-12344.html

 

Các ngày 23/10, 1/11, 24/11 – 27/11: đào tạo gần 90 Quản lý Cấp Trung khu vực Miền Nam: 

Chia sẻ của người tham dự: http://spirit.vietnamairlines.com/vi/emagazine/up-your-service-134/chap-canh-5-sao—nang-cao-dich-vu-dich-vu-tan-tam—nang-tam-dang-cap-12358.html

 

Tháng 10/2021:  đồng hành với Chủ Tịch Đặng Ngọc Hoà, các thành viên HĐQT, PTGD và các lãnh đạo 

 

Tháng 8/2021, VNA chính thức triển khai chương trình “Nâng tầm dịch vụ” theo mô hình đào tạo độc quyền của Ron Kaufman  https://bit.ly/30BtM7h