Tập đoàn Samsung Việt Nam (triển khai 4 tháng)

Projects

Samsung Việt Nam – AV (Audio Video). Đây là ngành hàng liên tục là #1 thế giới suốt 17 năm qua (AV = Always Victory)

Và thương hiệu Samsung là thương hiệu Top 5 toàn cầu (Interbrand Oct 2020)

Thông tin thêm về Samsung:

https://news.samsung.com/vn/samsung-dat-top-5-thuong-hieu-tot-nhat-toan-cau-2020-cua-interbrand

 

Thông tin thêm về chương trình với Samsung Việt Nam:

https://tinyurl.com/yyazqwu3