Tập Đoàn Phú Thái (Dec 2022 & 2023)

Projects

Phú Thái Group đã phát triển được hơn 20 Công ty thành viên, trung tâm phân phối và kho vận với hơn 2.000 cán bộ nhân viên hoạt động trên phạm vi cả nước, doanh thu hàng năm đạt hàng ngàn tỷ đồng

Đã chọn Nâng Tầm Dịch Vụ PLC triển khai các nội dung:

T3/2023: cùng +40 Quản lý Cấp Trung –  Phú Thái Hà Nội với chương trình Growth Mindset

  • Growth Mindset – Leadership Team

  • Sales Foundation – Đội ngũ Bán Hàng Miền Bắc & Miền Nam