Tập đoàn Mutosi (8/2021 – 8/2022)

Projects

phân phối và sản xuất trong ngành Nước và Điện gia dụng

Sáng 09/06/2021, Mekong Capital đã công bố Mutosi Group là đơn vị tiếp theo nối dài danh mục đầu tư của quỹ Mekong Capital Enterprise IV (MEF IV) trong năm 2021.

https://mutosi.com/

Tháng 4/2022: Tư vấn cùng trưởng Khối Hợp Nhất

Bắt đầu với chương trình dành cho các Cán Bộ Lãnh Đạo Cấp Cao: (T8/2021)

Tiếp tục với chương trình Dịch Vụ Xuất Sắc : ứng dụng vào thực tế