Tập Đoàn Đất Xanh (triển khai 12 tháng)

Projects

Tập đoàn Đất Xanh với trên 4,500 nhân viên, Tổng tài sản gần 20,000 tỉ.

Gồm 4 mảng kinh doanh chính: Dịch vụ bất động sản; Phát triển dự án; Xây dựng; Khu công nghiệp và đô thị.

Triển khai chương trình từ đầu  năm 2021 liên tục 12 tháng & kết quả cả năm 2021 là: 

Nâng Tầm Dịch Vụ PLC hân hạnh cùng đồng hành chương trình dài hạn cùng tập đoàn Đất Xanh và các công ty thành viên.

Link toàn bộ nội dung: https://bit.ly/3HBuXmX