Saint – Gobain (công ty sản xuất vật liệu xây dựng lớn nhất thế giới )

Projects

Saint-Gobain Việt Nam thuộc tập đoàn Saint-Gobain, công ty sản xuất vật liệu xây dựng lớn nhất thế giới và là một trong 100 tập đoàn công nghiệp lớn nhất trên thế giới. Được thành lập vào năm 1665, tập đoàn Saint-Gobain hoạt động trên ba lĩnh vực kinh doanh: Sản phẩm xây dựng, Vật liệu sáng tạo và Phân phối vật liệu xây dựng, với 180.000 nhân viên đang làm việc và hoạt động tại 67 quốc gia. 

https://www.saint-gobain.com.vn/vi/about_vietnam

Triển khai thử chương trinh Nâng Tầm Dịch Vụ với đội ngũ nhân sự (Team HR) vào tháng 4/2019

 

Và tiếp tục lựa chọn PLC là đối tác đào tạo cho đội ngũ Quản lý Bán Hàng vào tháng 7/2019