Bảo Hiểm Bưu Điện – PTI Sài Gòn (2019, 2020, 2021)

Projects

PTI Sài Gòn, thành viên của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã chọn PLC triển khai chương trình Nâng Tầm Dịch Vụ cho đội ngũ nhân viên vào cuối tháng 3

Xem thêm về hành trinh 10 tháng

 

Chương trình vẫn tiếp tục triển khai trong năm 2020:

Tháng 10/2020: Effective Daily Meeting (Kỹ năng tổ chức Họp Đầu Ngày Hiệu Quả)

Ngoài sản phẩm, chúng ta có thể tạo thêm giá trị cho khách hàng ở những hạng mục khác. Điều đó giúp khách hàng cảm thấy vui, thích, mến và muốn quay lại sử dụng dịch vụ chúng ta nhiều hơn nữa.