PTI Sài Gòn (Bảo Hiểm Bưu Điện và hành trình 10 tháng)

Projects

PTI Sài Gòn, thành viên của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã chọn PLC triển khai chương trình Nâng Tầm Dịch Vụ cho đội ngũ nhân viên vào cuối tháng 3

Xem thêm về hành trinh 10 tháng

https://bit.ly/358Gvw7

 

 

Ngoài sản phẩm, chúng ta có thể tạo thêm giá trị cho khách hàng ở những hạng mục khác. Điều đó giúp khách hàng cảm thấy vui, thích, mến và muốn quay lại sử dụng dịch vụ chúng ta nhiều hơn nữa.