FIRST GULF Bank (FGB)

Projects

First Gulf Bank (FGB) là ngân hàng lớn thứ 3 ở UAE theo tài sản và đứng thứ nhất về lợi nhuận. FGB cung cấp các giải pháp người tiêu dùng, bán buôn và kho bạc ở Trung Đông và trên toàn cầu.Được thành lập từ năm 1979.


/>

Thách Thức & Giải Pháp

Đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và lòng trung thành của khách hàng giảm, FGB triển khai chương trình Dịch Vụ Xuất Sắc và Cải Tiến Sản Phẩm. Họ tập trung vào việc tạo cơ hội với khách hàng tiêu dùng và doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu kỹ hơn về nhu cầu của khách hàng, cung cấp các giải pháp nhanh hơn, tăng cường truyền thông và tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Điều đó giúp FGB là “sự lựa chọn đầu tiên” cho tất cả các nhu cầu về ngân hàng.

Bốn lĩnh vực quan trọng được chọn triển khai: Lãnh đạo Dịch Vụ, Quá trình Cải tiến Dịch Vụ, Nhận Thức và Giáo dục Dịch Vụ. Ban Chỉ Đạo lựa chọn Đội Đặc Nhiệm và các Trưởng Dự Án để giải quyết từng lĩnh vực khác nhau. Trên 100 nhà lãnh đạo chức năng họp hàng quý với UP! Your Service nhằm định hướng, hiểu rõ giá trị thương hiệu mới, xác định mục tiêu cải tiến và tạo các công cụ cải tiến dịch vụ.

21 Giảng Viên Nội Bộ được chứng nhận giúp giáo dục, đào tạo cho tất cả nhân viên về chương trình Up! Your Service. Các Phiên Ứng Dụng triển khai ngay sau đó tại các đơn vị kinh doanh để lên kế hoạch và hoàn thiện những Cơ hội Cải tiến Dịch vụ. Điều này giúp khách hàng có trải nghiệm sâu sắc khi sử dụng các dịch vụ của FGB.

Kết Quả

Trên 150 Cơ Hội Cải Tiến được duyệt và giúp cải thiện các giao dịch khách hàng quan trọng. Các cơ hội này giúp tăng hiệu quả, giúp khách hàng tiết kiệm hơn và nâng cao sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ. Số lượng khiếu nại giảm, công ty hiểu rõ hơn về các khiếu nại, loại bỏ bớt những khiếu nại bị lặp lại, và tốc độ giải quyết / phục hồi khiếu nại nhanh hơn.

“Chúng ta có thể thấy sự thay đổi. Khiếu nại đang giảm, quá trình được cải thiện và mọi người đều tập trung vào việc Nâng Tầm Dịch Vụ.”

                                                                                                                ZULFIQUAR SULAIMAN, Chief Operating Officer