Mega Market Vietnam (triển khai dài hạn T3/2021 đến nay)

Projects

hiện có 21 trung tâm Bán sỉ và Siêu Thị trên toàn quốc, 5 Trạm Cung ứng Hàng hóa, hơn 4.000 Nhân viên và 2000 Đối tác Cung Ứng Sản Phẩm https://mmvietnam.com/

Tiếp tục đồng hành cùng:

  1. Store General Managers: https://www.facebook.com/102608474514143/posts/461513631956957/?d=n

2. Senior Managers tại Head Office: https://www.facebook.com/102608474514143/posts/481184453323208/?d=n

3. Train the Service Leaders (Miền Nam)