Hoa Sen Viet Group – Tháng 2/2022

Projects

HSVG nhà bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất Việt Nam về số lượng cửa hàng. Đang vận hành tổng cộng 105 cửa hàng: 69 cửa hàng The Face Shop (thuộc LG Cosmetics, Hàn Quốc), 11 cửa hàng Beauty Box, 7 cửa hàng Club Clio (Hàn Quốc), và 12 cửa hàng Reebok.

Đây là tập đoàn thứ 3 được Mekong Capital đầu tư trong năm 2021.

Tháng 3/2022: 

28/3/2022 Thống nhất định hướng / chiến lược

 

14/3/2022: xây dựng các Khối hợp nhất

Tháng 2/2022: Hoa Sen Viet Group chính thức chọn đồng hành cùng Nâng Tầm Dịch Vụ PLC

Bắt đầu với chương trình: Service Leadership Workshop