HIRICH LABELS CAO PHÁT ĐẠT

Projects

Được thành lập từ năm 2003, công ty Cao Phát Đạt đã ứng dụng thành công những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của ngành in nhãn vào dây chuyền sản xuất của mình. Đến nay công ty Cao Phát Đạt có thể tự hào là những nhà cung cấp nhãn chuyên nghiệp ở VIệt Nam, cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và độc đáo đến khách hàng với chất lượng được quản lý chặt chẽ bằng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Nhật Khoa