Haravan (2020 & 2022)

Projects

Google Launchpad Accelerator là chuỗi chương trình tập trung vào việc hỗ trợ các công ty start-up ở nhiều giai đoạn khác nhau đạt tới thành công. Haravan & Elsa là hai đại diện Việt Nam được Google lựa chọn đào tạo tập trung kéo dài hai tuần của Google diễn ra tại Launchpad Space, San Francisco, Mỹ.

Nay, Nâng Tầm Dịch Vụ PLC hân hạnh được đồng hành cùng Haravan với chương trình Up! Your Service!  https://bit.ly/2tiAgY4

Tiếp tục đồng hành trong năm 2022 với chương trình: “Train the Trainers” 

Nâng Cao Năng Lực Huấn Luyện Đội Nhóm

6/7/2022: Coaching các Trưởng Phòng/Ban cùng đội ngũ của phòng/ban

 

28/5/2022: Tuần 02

 

21/5/2022: Tuần 01