Haravan

Projects

Google Launchpad Accelerator là chuỗi chương trình tập trung vào việc hỗ trợ các công ty start-up ở nhiều giai đoạn khác nhau đạt tới thành công. Haravan & Elsa là hai đại diện Việt Nam được Google lựa chọn đào tạo tập trung kéo dài hai tuần của Google diễn ra tại Launchpad Space, San Francisco, Mỹ.

Nay, Nâng Tầm Dịch Vụ PLC hân hạnh được đồng hành cùng Haravan với chương trình Up! Your Service!

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem ở link bên dưới

https://bit.ly/2tiAgY4