FPT Retail (tháng 4/2022 – nay)

Projects

là một thành viên của Tập đoàn FPT Việt Nam. Có tổng cộng 647 cửa hàng FPT Shop; và Nhà Thuốc Long Châu đạt mốc 400 cửa hàn trên khắp 63 tỉnh thành (cuối năm 2021)

Chính thức khởi động dự án “Nâng Tầm Dịch Vụ”

📣Chương trình đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của hơn 70 thành viên từ Ban Lãnh đạo, Ban Kinh doanh, Khối Trải nghiệm Khách hàng, Trung tâm Đào tạo & Triển khai, tất cả ngành hàng, các bộ phận liên quan và diễn giả Trịnh Xuân Pháp – đại diện Công ty Nâng Tầm Dịch Vụ PLC.

Link từ trang của FPT Retail:  https://www.facebook.com/lifestyleFRT/posts/516691406697375

Liên tục triển khai: huấn luyện thực chiến (tại cửa hàng) trong tháng 6,7,8/2022:

 

 

Phân tích SWOT & Kế Hoạch Triển Khai – 27/5/2022

 

Thành lập Ban Chỉ Đạo & các Trưởng Tiểu Ban – 12/5/2022

 

Buổi Kick-Off vào ngày 25/3/2022