FADO Group (tháng 6/2022 – nay)

Projects

FADO Group là tập đoàn đa ngành kinh doanh 3 lĩnh vực chính: Logistic, Thương mại điện tử xuyên biên giới và Công nghệ. FADO Group đã thành công trong việc tạo ra nhiều giải pháp giải quyết những rào cản của thương mại quốc tế, giúp người Việt Nam giao thương với thế giới thuận lợi và hiệu quả.

www.fado.vn

Ban Chỉ Đạo: 26/2/2022

Ban Dự Án: 11/6/2022

Service Leadership Workshop: ngày 4/6/2022: