Điểm Nhấn Group (tháng 9/2022 – nay)

Projects

Chỉ hơn 10 năm mà Điểm Nhấn Group đã có hơn: 50 chi nhánh Seoul Spa tại 35 tỉnh/thành. Bốn  trường Đào Tạo Thẩm Mỹ tại 4 thành phố chính: HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ  và trên 950 nhân sự.

Với mục tiêu: nâng tầm chất lượng, phát triển hệ thống toàn diện nhưng vẫn đảm bảo sự đồng nhất về trải nghiệm cho khách hàng. Điểm Nhấn Group đã đầu tư chương trình Nâng Tầm Dịch Vụ đến với:

1. BOD và các Quản Lý Cấp Cao / Giám Đốc Vùng chương trình Service Leadership Workshop (tháng 9/2022)

 

2. Quản Lý Cấp Trung / Giám Đốc Chi Nhánh: (2 lớp, mỗi lớp 2 ngày: tháng 10/2022)