Cty Cổ Phần XNK Bình Tây – Nhà phân phối độc quyền máy tính Casio Việt Nam

Projects

PLC tiếp tục là Đối tác đồng hành Đào tạo Đội Ngũ Giám Sát Bán Hàng/ Manager Công Ty XNK Bình Tây (Bitex) Chi nhánh Hà Nội với sự thành công và 100% kết quả đánh giá tích cực.

Nhật Khoa