Vingroup

Projects

7 tuần triển khai liên tục với đội ngũ Lãnh Đạo của Vingroup & các công ty P&L khác nhau

(13/6/2020 – 25/7/2020) 

  • Vinschool
  • Vinmec
  • Vinfast
  • Vinsmart
  • Vinhome
  • Vinpearl

và: https://bit.ly/2Bqjs5k