AIR MAURITIUS – từ không có lợi nhuận trở thành 4 Sao!

Projects

Không chỉ là một hãng hàng không quốc gia, Air Mauritius phục vụ như một đại sứ toàn cầu của quốc gia. Tuy nhiên, họ cũng phải vật lộn với những tổn thất về tài chính, xếp hạng dịch vụ khách hàng kém, và tinh thần làm việc của nhân viên thấp. Cùng thời gian đó, môi trường thương mại khó khăn, công ty phải đối mặt với nhiều thách thức kinh doanh và văn hoá.

CEO mới và đội ngũ hàng đầu tận tâm đã đưa ra mục tiêu táo bạo: đạt được lợi nhuận và danh tiếng về dịch vụ chỉ trong hai năm.

Một tầm nhìn táo bạo của kế hoạch đã gây cảm hứng cho tất cả nhân viên cam kết “Cùng nhau Bước Lên”.

Air Mauritius mời UYS để chinh phục thử thách này. Các nguyên tắc và công cụ của UYS triển khai cho 2.800 nhân viên trong 4 tháng. 30 nhân viên được lựa chọn và chứng nhận Giảng Viên Nội Bộ để hỗ trợ các đội ngũ và đem lại cải tiến dịch vụ nhanh chóng.

 

Kết Quả:

Có lợi nhuận trở lại! Skytrax công nhận Air Mauritius là hãng hàng không 4 sao!

Đạt giải ‘top 10 hãng hàng không cải thiện nhiều nhất’ và có số lượng nhân viên nghỉ việc dưới 5%.

Chúng tôi thiếu một ngôn ngữ chung về Dịch Vụ và hệ thống triển khai dịch vụ toàn diện. Up! Your Service đã cung cấp cho Air Mauritius điều đó. Ban đầu có vấp phải sự phản đối nhưng khi mọi người tham dự chương trình UYS, chúng ta có thể thấy sự thay đổi ngay lập tức.”

                                                                                                                                                      Andre Viljoen – CEO

Hãy để chúng tôi giúp công ty bạn Nâng Tầm Dịch Vụ!

Ms. Trúc Linh: 0909 238 638 – Email: info@plc.edu.vn