NTUC Income – từ #3 trở thành #1 trong 18 tháng

Projects

Trước khi hợp tác với “UP! Your Service”, NTUC Income của Singapore đã là một công ty tỷ đô và là một trong những tổ chức tài chính mạnh nhất trong khu vực.

Sản phẩm của NTUC là bảo hiểm cuộc sống, sức khỏe, du lịch, tai nạn cá nhân, nhà cửa, tài sản, phương tiện cơ giới, bảo hiểm kinh doanh tổng hợp.

Tuy nhiên, trong khi người Singapore thấy NTUC là đáng tin cậy, họ cũng cho biết: NTUC là tổ chức “cứng nhắc”“lỗi thời”!

CEO nhận ra rằng NTUC sẽ phải chuyển đổi văn hóa của mình để cạnh tranh cho sự trung thành của khách hàng. Tan Suee Chieh – CEO giải thích: “Chúng tôi muốn trở thành một biểu tượng của dịch vụ. Để đạt được điều này, đầu tiên công ty cần thay đổi nhận thức của khách hàng”.

Hơn 40 Giảng Viên Nội Bộ được lựa chọn, đào tạo và chứng nhận cùng việc nhanh chóng triển khai ngôn ngữ chung đến 1.500 nhân viên.

Ban Chỉ Đạo được thành lập để hình thành và triển khai “12 khối hợp nhất” giúp xây dựng Văn Hóa Dịch Vụ.

 

Kết Quả:

NTUC Income chuyển từ vị trí thứ 3 sang vị trí số 1 về doanh thu trong 18 tháng.

Và thành công trong việc thay đổi nhận thức của khách hàng về công ty thành “linh hoạt, hiện đại và chuyên nghiệp cao” sau 3 năm.

 

“UP! Your Service – là một nền tảng quan trọng trong cách chúng tôi thực hiện, cách chúng tôi tư duy ở thời điểm hiện tại và trong những năm sắp tới ”.

                                                                                                                                         TAN SUEE CHIEH – CEO, NTUC Income