Điạ chỉ: Lầu 1 số 7-9-11 Trần Xuân Hoà Phường 7, Quận 5 TP. HCM

Archive for: Emerging & Healthcare

ParkWay-A

PARKWAY HEALTH

Tạo sự khác biệt thông qua việc chăm sóc bệnh nhân một cách xuất sắc Parkway Health là một nhóm y tế của tổ chức IHH

Xerox

XEROX – Nâng cao chất lượng Dịch Vụ Khách Hàng

Chỉ hai thập kỷ sau khi được thành lập, Xerox Emirates đã trở thành công ty dẫn đầu về thị phần và lợi nhuận. Đến năm