Điạ chỉ: Lầu 1 số 7-9-11 Trần Xuân Hoà Phường 7, Quận 5 TP. HCM

News & Blog

Nâng Tầm Dịch Vụ là gì?

News & Blog

Nâng Tầm Dịch Vụ, nghe hơi chung chung và khó hiểu?

Chữ Dịch Vụ nói riêng cũng đã là trừu tượng và khó hiểu. Do vậy, Nâng Tầm Dịch Vụ lại càng chung chung và khó hiểu.

Chính vì thế chương trình Nâng Tầm Dịch Vụ giúp người tham dự hiểu rõ Sự Khác Biệt giữa các cấp độ khi đánh giá về dịch vụ và Làm thế nào để phát hiện Cơ Hội và Nâng Tầm.

Trước giờ khi ta nghe nói về dịch vụ, thường nghĩ ngay đến Go Extra Mile (tạm dịch: Hãy làm nhiều hơn), hoặc Khách Hàng luôn luôn đúng … Tại UP! Your Service, chúng tôi nghiên cứu sâu hơn về hiện tượng Dịch Vụ và chuyển nó thành bản thiết kế Kiến Trúc giúp Xây Dựng ra những công ty Cung Cấp Dịch Vụ Xuất Sắc.

Ví dụ, nếu muốn Giảm Thiểu Lỗi Sản Xuất, chúng ta sẽ học về Six Sigma và hiểu về những nguyên tắc cơ bản.    

Hoặc nếu bạn muốn thực hiện nhanh hơn, thì bạn sẽ học về Sản Xuất Tinh Gọn (Lean Manufacturing) hoặc Giảm Chu Kỳ Sản Xuất (Cycle Time Reduction) và những nguyên tắc cơ bản của chúng.

Điều đó cũng đúng khi chúng ta muốn tạo ra Trải Nghiệm Tuyệt Vời về Dịch Vụ, chúng ta có những nguyên tắc cơ bản về Dịch Vụ mà nó cần tất cả mọi người trong công ty đều hiểu.

Mọi người ở đây có có nghĩa là từ người lãnh đạo cấp cao, đến quản lý, giám sát, đội ngũ tiền tuyến, và cho dù đó là bộ phận dịch vụ bên ngoài hay bên trong đều cần hiểu là có những nguyên tắc nền tảng. 

Mỗi một nguyên tắc được đưa vào hành động và chúng tôi gọi đó là điểm chính quan trọng. Người học nhớ những điểm chính này và tự hỏi làm thế nào để áp dụng nó vào công việc của tôi:

  • Điều đó có nghĩa là gì khi tôi trả lời điện thoại của khách hàng.
  • Điều đó có nghĩa là gì khi tôi là nhân viên bán hàng tại quầy.
  • Điều đó có nghĩa là gì khi tôi chủ động làm việc với đồng nghiệp.
  • Điều đó có nghĩa là gì khi tôi hỗ trợ đối tác. 

Cách UP! Your Service làm đào sâu để tìm ra những nguyên tắc nền tảng về dịch vụ, những điểm chủ chốt và thiết kế những bài tập giúp cho những người cung cấp dịch vụ biết cách kết nối những điểm chủ chốt này vào công việc của họ và xác định các bước thực tiễn cụ thể mà họ có thể hành động để nâng cấp và nâng tầm dịch vụ mà họ đang cung cấp. 

Tại sao chúng tôi có thể hỗ trợ được nhiều ngành nghề khác nhau từ các công ty Công Nghệ, công ty về Y Tế, Dược, tổ chức Chính Phủ, các nhà Đại lý, cơ sở Giáo Dục, công ty về Bán Lẻ, Sản Xuất, công ty Tài Chính… đó là vì chúng tôi:

  • Không quá tập trung vào việc: họ làm gì cho khách hàng (What), mà làm thế nào để họ có thể làm tốt hơn cho khách hàng (How).
  • Không quá tập trung vào sản phẩm gì họ đang bán, mà tập trung vào Trải Nghiệm mà họ muốn tạo ra cho khách hàng là gì 
  • Không quá tập trung vào những năng lực cần có trong đội ngũ nhân viên, mà tập trung vào Văn hoá như thế nào và làm thế nào để hỗ trợ nhân viên để họ có thể cung cấp trải nghiệm Dịch Vụ Xuất Sắc mỗi ngày họ đi làm. Cho khách hàng, cũng như cho đồng nghiệp. 

Hãy xem thêm các công cụ ở đây:

Our Services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *