Timeline

2019
July 1

Coach at 30Shine Hậu Giang

Coach at 30Shine Hậu Giang
June 29

Monthly Operation Review (RSMs / CDD)

Monthly Operation Review (RSMs / CDD)
June 26

Coaching Phòng Trade Marketing & Mua Hàng

Coaching Phòng Trade Marketing & Mua Hàng
June 24

Coaching Procurement & Human Resources Team

Coaching Procurement & Human Resources Team
June 21

ASM Train & Coach at Do Xuan Hop

ASM Train & Coach at Do Xuan Hop
June 20

Store Manager Train & PLC Coach

Store Manager Train & PLC Coach
June 14

Coaching Customer Development Department

Coaching Customer Development Department
June 13

Coaching Media Team (THP)

Coaching Media Team (THP)
June 12

Phiên Ứng Dụng tại THP

Phiên Ứng Dụng tại THP
June 7

With Leadership Team (Hanoi)

With Leadership Team (Hanoi)