Điạ chỉ: Lầu 1 số 7-9-11 Trần Xuân Hoà Phường 7, Quận 5 TP. HCM

Archive for: Tân hiệp Phát

THPGroup

Tập đoàn TÂN HIỆP PHÁT

Tân Hiệp Phát hướng đến tầm nhìn dịch vụ “Tạo thỏa mãn ngạc nhiên cho bạn mỗi ngày” Chị Trần Ngọc Bích – Phó Tổng Giá